drammen-stasjon

Om bygget

Arkitektfirmaet NSW har gjennom hele designprosessen vektlagt å skape et funksjonelt og attraktivt kontorbygg med fremtidsrettede løsninger. DBC vil bli oppført i 11. etasjer over bakkeplan hvorav 8 fulle etasjeplan på ca. 1 200kvm. De tre øverste etasjene er inntrukket, og i 9. etasje er det planlagt en stor felles takterrasse. Bygget består således av tre hovedelementer der to av volumene får fasade i tre, mens det mellomste volumet mellom består av glass.

Hvert etasjeplan har, gjennom denne oppdelingen, ulike soner tilpasset forskjellig bruk og arbeidsformer. Arealene vil tilby fantastisk utsikt, gode dagslysforhold, åpenhet for samhandling og skjerming for mer konsentrert arbeid. Det er lagt stor vekt på at bygget skal ta inn mye lys, ha effektiv oppvarming og stor fleksibilitet med tanke på ønsket romløsning. På bakkeplan åpner bygget seg mot Doktor Hansteinsgate hvor det tilrettelegges for mer publikumsorienterte funksjoner.

Kontorbygget er universelt utformet og har et høyt miljøfokus. Her kan det for eksempel nevnes Breeam-NOR Very Good-sertifisering og passivhus-standard m. m. Miljøfokuset innebærer redusert energiforbruk og reduserte driftskostnader for leietaker(e).

_______________________

Leietakere har muligheten til å påvirke utformingen i prosjektet slik at lokalene passer optimalt for sin virksomhet, arbeidsmåte og organisasjonskultur. Fleksible løsninger for endrede behov i fremtiden; eksempelvis fra cellekontor til aktivitetsbaserte løsninger – eller potensiell oppdeling / sammenføying av etasjeplan planlegges allerede på prosjektstadiet.

_______________________

Velkommen til DBC – velkommen hjem

Utsikt
Drammen skyline
Flott utsikt over byen
Typisk etasjeplan
Sosial sone

Oppsummert

Artboard 9

Ferdigstilles Q1 2020

Ca. 5 700 kvm. ledig

Passivhus

BREEAM-NOR Very Good

Energiklasse A