drammen-stasjon

Beliggenhet

Fortetningen langs Drammenselven, og særlig Strømsø bydel, er et viktig satsningsområde for den planlagte bystrategien i Drammen. Dette er det viktigste kollektivknutepunktet i regionen, og området skal transformeres til et multifunksjonelt byområde med høyere tetthet og blandede arealfunksjoner.

Strømsø torg er allerede omfattende opprustet og utgjør bydelens sosiale møteplass. Drammen stasjon Business Center vil representere en viktig del av den videre satsingen på næringslivet og arealtransformasjonen i området. Som nærmeste nabo til DBC bygges nå River Station Hotel som skal driftes av Choice-kjeden. På sikt skal hele området fortettes, og Drammen stasjon utvikles med tanke på etablering av ny trasè for Vestfoldbanen.

Drammen opplever sterk vekst og fremstår i dag som en meget attraktiv by der det de siste årene har vært satset på en betydelig oppgradering av infrastruktur, torgene, bygninger og elvebredden. Byen har i dag i underkant av 70.000 innbyggere, men strekker seg nå inn mot nabokommune. Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner har besluttet å danne en storkommune fra 2020, noe som vil gjøre Drammensregionen til en av de fem store regionene i Norge.

Reisetider kollektivt med tog:
Gardemoen: 60min
Oslo S: 34min
Asker: 11min
Kongsberg: 41min
Tønsberg: 36min

Trafikk_ikoner

Buss

200m

Trafikk_ikoner

Parkering

32 plasser i kjeller
med 16 A ladeuttak

Trafikk_ikoner-07

Sykkel- parkering

220 plasser
i kjeller

Trafikk_ikoner

Tog

100 m

Trafikk_ikoner

Flytog

100 m

__________________________

Situasjonsplan over DBC og nærliggende prosjekter

Google maps over Drammen by med beliggenheten til DBC