drammen-stasjon

Bane NOR Eiendom, tidligere ROM Eiendom, utvikler eiendommer over store deler av landet. Selskapets ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal de få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom.

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane NOR Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Bane NOR Eiendom forvalter en portefølje med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner. Selskapet har 200 ansatte og forvalter og driver 337 operative togstasjoner og holdeplasser. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.