drammen-stasjon
Drammen Stasjon

DBC løfter kontorkonseptet til et helt nytt nivå
i Drammensregionen!

Velkommen til DBC -
Drammen stasjon Business Center

Bane NOR Eiendom kan stolt presentere DBC - Drammen stasjon Business Center.

DBC er allerede under oppføring og vil stå ferdig 1. februar 2020. Nye leietakere ønskes velkommen til et fremtidsrettet miljø- og arealeffektivt kontorbygg på totalt 13.000 kvm. Bygget blir synlig fra alle himmelretninger, og vil bli Drammens nye kjente landemerke, hvor leietakerne vil få en unik profil og identitet.

Her tilrettelegges det for en helhetlig knutepunktutvikling hvor næringslivet skal samles på Drammens beste beliggenhet. Bygget vil få en umiddelbar nærhet til kollektiv trafikk og alle servicefasilitetene i sentrum. Arbeidsplassene vil få en flott utsikt ut over byen og elven.

Drammen stasjon Business Center er nå fult utleid. P.t. har Statens vegvesen Region sør, Fylkesmannen i Oslo og Viken, KPMG Norge og Evolve Business Space signert leieavtaler.